lesadko: (весна)
[personal profile] lesadko
Погоду на вихідні обіцяють класну, до того ж на 20-ті числа жовтня, як правило, припадає пік жовтого лістя. Звичайно ж, треба бігти на природу та насолоджуватись останніми теплими днями, бо потім вже буде мінус.Два роки тому 20 жовтня було так:
монастир

Але й культурна програма на вихідні розкішна:
1. Виставка "ЯпоноМанія" пройде 20-21 жовтня у виставковому центрі «КиївЭкспоПлаза» (Київ, вул.Салютна, 2-б): тут детально де і по чому. Хто обожнює Японію так само, як я, то пропустити таку виставку було б прикро.

2. Всесвітньо відома піаністка Альона Черни дасть один концерт у Домі освіти та культури "Майстер Клас" (вхід вільний): тут подробиці

3. Чергова лекція з курсу "Історія світового класичного мистецтва" - Стародавній Рим. Ступаючи на стежку “раціо” відбудеться в суботу, 20 жовтня, о 13.00 в галереї "Хлібня" в Софії Київській (вхід з вул. Володимирська, 24). Тут сайт Культурного проекту. Я була на попередній лекції "Культура Стародавньої Греції", мені дуже сподобалось, вже не можу дочекатись до завтра.

4. Ну і цікавезний музей "Експериментаніум", який ми вже відвідали з нашою родиною теж можна запланувати собі на вихідні.

Отже, приємних всім вихідних! Бережіть себе, бо віруси ходять, а хворіти немає коли - он скільки справ!:))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lesadko: (Default)
lesadko

February 2013

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios