lesadko: (др.обід)
lesadko ([personal profile] lesadko) wrote2012-10-18 04:57 pm
Entry tags:

В Києві відкрився музей "Ескпериментаніум"

Розповім про новий музей популярної науки та техніки "Ескпериментаніум", що відкрився нещодавно в Києві.

Цікаві інтерактивні наукові музеї, де можна поекспериментувати з приладами, все помацати та на собі спробувати, є багато де в Європі. І ось нарешті і у нас в Україні є такий музей!

Ми навідались туди всією родиною і провели в ньому години три не менше - треба ж було все перепробувати, а іноді й по декілька разів :-) Малеча була в захваті. Та хіба тільки малеча? Ми всі були в захваті! :)

Поспішайте і ви туди, поки ще нічого не розтаскали, не поламали, поки є всі запчастини до всіх пристроїв (я ж наш народ знаю!). Ну і погода зараз стоїть якраз така, що не шкода провести в приміщенні декілька годин з користю та цікавістю.

Дуже детального звіту не буде, бо не було часу фотографувати - ми були дуже зайняті)) Декілька фото для демонстрації того, що цікаво там було всім: від трьох до ...адцяти років:))

Відділ електромагнетизму:
На вході, поки у дорослих відпадає щелепа від цін на вхідні квитки,
малеча розважається такими рухомими стендами:Відділ оптики відкривають "криві дзеркала".
Називається "згадай дитинство" (пам'ятаєте кімнати сміху?).
Ну ось вам сімейка сірничків :-))Наша малеча тащиться просто:))Приклад безкінечного дзеркального коридору:А тепер увага! Ла-ла-ла! Дзеркальний лабиринт! Тепер він у нас є!Відчуття фантастичні. І страшно, і цікаво, і... там трохи темнувато, це спалах від фотика все освітив, а так там досить моторошно :-))Відділ акустики дууууже цікавий.
Піаніно з скляними стінками, наприклад. Граєш і видно, як за склом клавіши б'ють по струнах.
Можна пограти на акустичній гітарі:... або на акустичних барабанах:Відділ кінетики.
Стільки цікавих пристроїв та приладів. І з усіма можна екпериментувати:Це не просто машинка:це приклад роботи блочкових механізмів:А цю штуку треба крутити та нахиляти в різні боки і старатись провести м'ячик по лабиринту.
Знайома іграшка, правда?Стільчик називається "відчуй себе йогом":))
Там замість сідушки - голочки, але якщо сідати обережно, то ти їх і не відчуваєш:А над цим ребусом ми довго возилися, і якби не консультант музею,
то ніколи б і не розплутались з тими мотузочками:Запустити "вічний двигун"? Та не проблема навіть для трирічного хлопчика!Ну ось - крутиться!Демонстрація імпульсів:А це взагалі хохма. Називається "Тяга до знань" :))
Поки ми всі гралися хто чим, трирічна дитина сама знайшла цікавий прилад та,
з льоту освоївши принцип магнетизму, побудувала місточок з маленьких шайбочок:Наостанок, шоу мильних бульбашок:Ось так можна заховатись в одній дууууже великій бульбашці двом маленьким діткам:


Ой, а ще забула розказала про відділ анатомії! Ну, то вже залишу для особистих відкриттів. Насправді, про багато чого ще не розповіла, чесно.

Так, віддаю паролі та явки:
це сайт - http://www.experimentanium.com.ua/
це ціни - http://www.experimentanium.com.ua/museum/abons/
це адреса - http://www.experimentanium.com.ua/contacts/

Приємних вихідних!

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.