lesadko: (розбійник)
[personal profile] lesadko
Не везе нам з шенгенською мультивізою. Третій мультик в житті, і навіть не 3-місячний, як було попередні рази, а тільки на півтора місяці з кількістю днів перебування 12. Навіть до Нового року не дотягує... От що ті дурні італійці думали, коли таке проставляли нам в паспорти? Я вже не кажу, що омріяний річний, як і напіврічний, мультик знов помахав нам ручкою :-((

Вочевидь, італійське консульство - це не те консульство, що роздає мультики направо та наліво, хай їм грець. Нема щоб стимулювати таких, як ми, частоподорожуючих. Тьфу на них. Хай їм буде гірше - не полетимо наступного року в Італію. Шкода, звичайно ж. Вже два рейси улюбленого віззейра туди літає - в Мілан та Венецію.

Проте тепер ми мудріші, і я знаю всі тонкощі отримання принаймні італійського туристичного мультишенгену. Ех, знала б я їх тиждень тому...


Якщо відкинути емоції, то дещо дуже корисне (крім візи, звичайно, - кожного разу дякую за це Всевишньому) ми все-таки отримали від останнього візиту в італійський візовий центр. Хочу занотувати для себе та поділитись з друзями негласними правилами отримання шенгенської ТУРИСТИЧНОЇ (підкреслюю) мультивізи в цьому консульстві (менеджер центру проговорився, хі-хі).

На що треба звертати увагу на штампі візи:
1) кратність в'їзду в шенгенську зону: 01, 02 або MULT. Означає кількість разів, яку можна перетинати кордон шенгенської зони.
2) термін дії візи: одноразова(дворазова) проставляють згідно дат, заявлених в анкеті, мультик дають на 3, 6 або 12 місяців відповідно з дати першого в'їзду, заявленого в анкеті.
3) кількість днів перебування - сумарна кількість днів перебування в шенгенській зоні на термін дії візи. Проставляють цифрами на штампі. Нормальні консульства дають 90 днів на півроку (французи) або 180 днів на півроку (британці). Ненормальні (італійці) рахують сумарну кількість днів по всім бронюванням, і більше не дають. Що з цього виходить читаємо далі.

Правила бронювання готелів для мультика:
1) крім основного першого бронювання (з листом-підтвердженням від готелю) треба зробити ще декілька бронювань (можна фіктивних, проходять роздруківки з booking.com) таких, щоб дата від'їзду в останньому бронюванні була більше ніж 6 місяців з початку першого) - це для річного, відповідно більше ніж 3 місяці - для напіврічного мультика.

2) інтервал між бронюваннями повинен скаладати не більше ніж місяць-півтора. Інакше скажуть приходити по візу ще, або дадуть ото як нам (ми просили по лютий, розраховуючи на піврічний мультик, а нам дали по грудень, паразити) Якби я зробила ще одне бронювання, наприклад, на Новий рік дній так на 10, то проблем би в отриманні піврічного мультика не було б точно!

3) треба уважно рахувати сумарну кількість днів за всіма бронюваннями. Наприклад, ті наші 12 днів, які вони нам зараз проставили, вийшли через те, що перше бронювання було на листопад 8 днів, друге (фіктивне) - на лютий 4 дні. Ще було одне фіктивне бронювання на травень на 14 днів (хотіли все-таки річний мультик, потім відмовились). І всього виходило на річний шенген кількість днів перебування складала б 26. Якби ми їх всі від'їздили по травень, то залишились би з річним шенгеном по жовтень без права в'їзду в шенген. І наступна запланована, наприклад, на літо подорож вимагала б (УВАГА!) анулювання італійського шенгену та отримання іншої візи. Нормально?! Та стопудова дурість! Тому і відмовились.

4) страхування повинне бути на рік з тою кількістю днів, яка дорівнює сумарній заявленій кількості, тобто застрахуватись на рік - мало, треба щоб кількість днів складала не менше 30-45 (кількість днів, як правило, можна додавати на місті - біля візових центрів завжди повно тих, хто пропонує послуги страхування);

5) при поданні на річний мультик на рахунку в банку повинно бути не менше ніж 5400 євро на кожного дорослого (до довідки та виписки з банку додати квитанцію з банкомату плюс ксерокопії банківських карток з обох боків - вони ненормальні, це точно!).


Як мені набридло отримувати ті візи декілька разів на рік, хто б тільки знав. Хочу річний мультик, як ніколи.

До кого подаватись, порадьте, люди добрі! І так щоб без геморою документи готувати, і щоб на кордонах потім питань зайвих не було, наприклад, на пересадках у прискіпливих німців. Буду дуже вдячна за поради.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lesadko: (Default)
lesadko

February 2013

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 05:38 am
Powered by Dreamwidth Studios