lesadko: (гранд)
[personal profile] lesadko
Це фото - рекордсмен по вселяким оцінкам/коментарям в соцмережі та захопленним вигукам у нашому домі.

Йому вже понад 4 років. Тоді воно наробило багато схвального галасу в нашому реальному та віртуальному оточенні, але діло давно було, вже потроху стало забуватись...

І ось раптом, зовсім несподівано, воно знову про себе нагадало, - в п'ятницу, на моїй сторонці в фейсбуці з'являється напис: "АЛЬБОМ ПОСВЯЩАЕТСЯ НЕОБЫКНОВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ СЕМЬИ ЕЛЕНЫ САДОВОЙ, КОТОРОЕ ВДОХНОВИЛО И НАС СОЗДАТЬ ФОТОГРАФИИ В ЭТНО-СТИЛЕ" (сам альбом можна подивитись під катом).

О, подумала я, а це вже історія! ))

Святогірська лавра
Автор фото Ігор Карпенко


Десь на четвертий рік наших активних покатеньок Україною занесло нас на День Незалежності на Слобожанщину. Перед тим, крім Києва, ми відмічали це свято в Криму, на Волині та на Закарпатті. Надивившись, як гарно та патріотично люди святкують нашу незалежність, особливо на Волині, дуже захотілось і собі щось таке відчути. І вирішили ми тоді з друзями вдягнути вишиванки на свято, незважаючи на те, в яку місцевість нас занесе доля.

Доля занесла нас в Святогірську Лавру, що на Донеччині. Міфів про схід України в ті часи бродило достатньо, тож ми трохи побоювались. І якщо міфи про суцільну російську мову дійсно виявились міфами, то сказати, що крім нас чотирьох, ми ще когось бачили там у вишиванках, я теж не можу. Проте, пальцями на нас ніхто не тикав, і ворожих поглядів майже не було. Навпаки, ми почули в свій бік багато приємного та шанобливого від місцевих: "Які молодці дівчата!", "Ну ось вдягнули люди вишиванки, відразу видно, що свято!", ну і т.п.

Відчуття ми пережили різні в той день - від ніяковості типу "свій серед чужих", до радості від своєї вдачі, цікавої подорожі та краси країни, в якій ми народились. Саме в таку мить, мабуть, наші обличчя і зафіксував дуже талановито фотоапарат друга.

За нами на фото - Свято-Успенська Святогірська Лавра, четверта, наймолодша Лавра України та річка Сіверський Донець. Ми знаходимось на оглядовому майданчику біля величезної статуї революціонера та радянського діяча Артема, що досі височіє на крейдових горах Донеччини.

А тепер, обіцяні фото одягу в українському етно-стилі від сучасної дизайнерки (прізвище поки що не знаю). Моделлю виступає красива та талановита дівчинка, яку наша фотографія надихнула вдягнути та продемонструвати цей одяг.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lesadko: (Default)
lesadko

February 2013

S M T W T F S
      12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 03:43 am
Powered by Dreamwidth Studios